W załączniku:

Zarządz 12)2019 w spr wprowadzenia procedury rekrutacji w MGOKiS w Płotach