W załączniku (przed przystąpieniem do naboru, prosimy zapoznać się z Zarządzeniem Nr 12/2019 Dyrektora MGOKiS w Płotach z dnia 14 października 2019 r.):

Nabór – Opiekun Sportu