Inspektor Ochrony Danych

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Sławomir Kozieł

E-mail: iodo@ploty.pl