Inspektor Ochrony Danych

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Małgorzata Lewandowska

E-mail: iodo@ploty.pl

 

ZASTĘPCA INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Emil Kempisty

E-mail: administracja@mgokis.ploty.pl