OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO DYREKTORA MIEJSKO-GMINNEGO OŚODKA KULTURY I SPORTU W PŁOTACH

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 609), art. 16 ust. 1ustawy z dnia 25 października1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2024 r., poz.87 ze zm. )

Burmistrz Gminy Płoty na postawie zarządzenia nr 61/2024 ogłasza nabór na stanowisko dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Płotach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *