Chcesz dołączyć do drużyny?

Jeśli jesteś zainteresowany dołączeniem do drużyny Rega Arena Team, należy dostarczyć odpowiednie dokumenty (formularz zgłoszeniowy + wypełnioną zgodę rodzica) do siedziby MGOKiS przy ul. Koszalińskiej 2A lub przesłać skan na adres e-mail: administracja@mgokis.ploty.pl . Każdego zawodnika zobowiązuje opłacenia zakupu stroju piłkarskiego + legitymacji rezydenta Rega Areny, opłaty można dokonać osobiście w siedzibie MGOKiS pod wyżej podanym adresem lub przelać kwotę 100 zł (słownie: sto złotych) na rachunek bankowy Ośrodka (92 9376 0001 2009 0008 1634 0001) wpisując w tytule imię i nazwisko z dopiskiem „opłata za strój piłkarski”.