Dołącz do Rega Arena Team

Chcesz dołączyć do drużyny?

Jeśli jesteś zainteresowany dołączeniem do drużyny Rega Arena Team, należy dostarczyć odpowiednie dokumenty:

  • wypełnioną zgodę rodzica (jeśli zawodnik jest niepełnoletni),

do siedziby MGOKiS przy ul. Koszalińskiej 2A lub przesłać skan na adres e-mail: administracja@mgokis.ploty.pl

Każdego zawodnika zobowiązuje opłacenie zakupu stroju piłkarskiego i legitymacji rezydenta Rega Areny, opłaty można dokonać osobiście w siedzibie MGOKiS pod wyżej podanym adresem lub przelać kwotę 120 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych) na rachunek bankowy Ośrodka (92 9376 0001 2009 0008 1634 0001) wpisując w tytule imię i nazwisko z dopiskiem „opłata za strój piłkarski”.

Tu znajdziesz potrzebne dokumenty:

Regulamin Funkcjonowania Amatorskiej Drużyny Piłkarskiej Rega Arena Team