Tenis

TENIS ZIEMNY na sali sportowej
1 wejście to maksymalnie 1 godzina – czas liczony od chwili wejścia na salę
  cena dopłata za każde następne 10 min.
1 wejście 35,00 zł 5,80 zł
karnet 4 wejścia* 132,00 zł 5,50 zł
karnet 8 wejść* 248,00 zł 5,20 zł
karnet 12 wejść* 348,00 zł 4,80 zł
*karnet imienny ważny jeden miesiąc od dnia zakupu