Powstanie nowe miejsce do rekreacji i integracji lokalnej społeczności

Nowa wiata bo o niej mowa zostanie wybudowana przy Hali Widowiskowo-Sportowej Rega Arena w Płotach. Obiekt będzie miejscem, który posłuży do wspólnej integracji lokalnej społeczności.
W dniu 8 sierpnia br. dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Płotach Paweł Marek w obecności zastępcy burmistrza Edyty Podgórskiej oraz pracownika Urzędu Marszałkowskiego Danuty Buczkowskiej inspektora w biurze ds. wdrażania priorytetu 4 PO RYBY 2014-2020 podpisał umowę na dofinansowanie inwestycji: „Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej nawiązującej do działalności rybackiej poprzez postawienie na terenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Płotach wielofunkcyjnej, ogólnodostępnej wiaty” .
Koszt całkowity budowy wiaty to 116 tys. zł. Kwota dofinansowania pozyskana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego to 80% kosztów całej inwestycji.
Realizatorem inwestycji jest MGOKiS w Płotach.
Obiektu o podobnym charakterze nie ma w najbliższej okolicy. Wiata wkomponuje się w całość kompleksu sportowo-rekreacyjnego znajdującego się na terenie Hali Rega Arena.
Sama wiata będzie służyć celom kulturalnym jak i rekreacyjnym. Wiata będzie wykorzystywana do różnego typu przedsięwzięć i z pewnością cieszyć się niemałym zainteresowaniem

a jej wykorzystywanie i użytkowanie przynosić będzie wymierne korzyści dla lokalnej społeczności.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *