Chcesz dołączyć do drużyny?

Zapoznaj się z poniższym Regulaminem, w którym również znajdziesz formularz zgłoszeniowy oraz zgodę rodzica (dla osób poniżej 18. roku życia).

Regulamin Funkcjonowania Amatorskiej Drużyny Piłkarskiej Rega Arena Team

Jeśli jesteś zainteresowany, należy dostarczyć odpowiednie dokumenty (formularz zgłoszeniowy + wypełnioną zgodę rodzica) do siedziby MGOKiS przy ul. Koszalińskiej 2A lub przesłać skan na adres e-mail: administracja@mgokis.ploty.pl . Każdego zawodnika zobowiązuje opłacenia zakupu stroju piłkarskiego + legitymacji rezydenta Rega Areny, opłaty można dokonać osobiście w siedzibie MGOKiS pod wyżej podanym adresem lub przelać kwotę 100 zł (słownie: sto złotych) na rachunek bankowy Ośrodka (92 9376 0001 2009 0008 1634 0001) wpisując w tytule imię i nazwisko z dopiskiem „opłata za strój piłkarski”.