REGULAMIN WYDARZENIA HTPDD O PUCHAR DYREKTORA MGOKIS W PŁOTACH: Regulamin Wydarzenia HTPDD o Puchar Dyrektora MGOKiS w Płotach

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

ZGODA RODZICA (dla osób poniżej 18. roku życia biorących udział w Turnieju): ZGODA RODZICA

OŚWIADCZENIE (o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału – osoby pełnoletnie): OŚWIADCZENIE