Regulamin

XXI Biegu Ulicznego

„O Sztachetkę” Płoty 2018

Link do zapisów:
https://sport-time.com.pl/competitions/view?id=260

 

I. Cel:

 • propagowanie biegania jako najzdrowszej i najtańszej formy wypoczynku,
 • rozbudzanie zainteresowań sportowych – szczególnie wśród dzieci i  młodzieży,
 • promocja Gminy Płoty,
 • obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

II. Organizatorzy:

 • Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, Hala Widowiskowo-Sportowa REGA ARENA
 • Gmina Płoty

 

III. Współorganizatorzy i sponsorzy:

 • Starostwo Powiatowe w Gryficach,
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Płotach,
 • Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach,
 • Posterunek Policji w Płotach,
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Płotach,
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Płotowskiej,
 • Zachodniopomorskie Zrzeszenie LZS
 • Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. www.gaz-system.pl
 • Fundacja na rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych RECAL www.everycancounts.pl
 • Bank Spółdzielczy w Gryficach
 • Restauracja Marysieńka
 • Restauracja Magnolia
 • Piekarnia i Cukiernia Drożdżyk
 • Maszyny Budowlane Daniel Siądecki
 • Jaś i Małgosia – Hurtownia warzyw i owoców
 • Ag-Car – Sklep z częściami samochodowymi
 • Rodzinna S.C. Apteka
 • Zakłady Mięsne Henryka Stokłosy
 • Pasieka Rodzinna W. M. Makowieccy

 

IV. Trasa:

 • Bieg rozegrany zostanie na dystansie 10 km ( 3 x 3,33km) ulicami miasta.

 

V. Termin i miejsce:

 • 15 września 2018 roku (sobota), godz.: 15.00,
 • start i meta: ulica Jedności Narodowej.

 

VI. Uczestnictwo:

–  w zawodach mogą uczestniczyć chętni którzy ukończyli 16 lat, posiadają aktualne badania lekarskie, ubezpieczenie (niepełnoletni dodatkowo zgodę opiekunów prawnych) oraz startują na własną odpowiedzialność,

–  w mistrzostwach Gminy Płoty klasyfikowani będą mieszkańcy gminy, zameldowani na stałe i zamieszkujący na terenie Gminy Płoty. Weryfikacja kategorii na podstawie oświadczenia składanego w biurze zawodów w dniu startu. Organizator ma prawo sprawdzić wśród zwycięzców tej kategorii spełnienie w/w warunku. ,

–  w klasyfikacji Służb Mundurowych klasyfikowani będą zawodnicy reprezentujący:  wojsko, Straż Graniczną, Policję, Straż Pożarną i Służbę Więzienną (należy zaznaczyć w zgłoszeniu). Organizator ma prawo sprawdzić wśród zwycięzców tej kategorii spełnienie w/w warunku.

 

VII. Pomiar czasu:

– Pomiar czasu oraz ustalenie kolejności na mecie wykona firma Sport-time – www.sport-time.com.pl,

– podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego zawodnik otrzymuje w biurze zawodów przy linii Start-Meta i winien przymocować do sznurówki buta startowego. Na mecie oraz  na starcie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie,

– zgodnie z przepisami PZLA klasyfikacja zawodników w kategorii generalnej oraz kategoriach wiekowych odbywa się na podstawie czasu rzeczywistego (brutto, liczonego od chwili strzału startera),

– każdy z uczestników zobowiązany jest do zwrócenia chipa pomiarowego za linią mety,

– każdy uczestnik musi dobiec do punktu kontrolnego, gdzie zostanie zarejestrowany na kamerze, na trasie obowiązuje ruch prawostronny.

 

VIII. Zgłoszenia:

– zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej:

www.sport-time.com.pl/zapisy-online

– za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej (z wyjątkiem zwolnionych z niej),

– w momencie zgłoszenia i opłacenia startowego przez 300 osób lista zostanie zamknięta,

– w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu opłata startowa nie podlega zwrotowi i nie można przenieść jej na innego zawodnika,

– zgłoszenia oraz odbiór numerów startowych i chipów w dniu zawodów od godz. 10.00 do 14.00 w biurze zawodów – Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Piastowa  (ok. 150 m od miejsca startu).

 

IX. Opłata startowa:

Płatna przelewem na konto BS GRYFICE ODDZIAŁ PŁOTY  „BIEGI SZTACHETKA”

Nr konta:  38 9376 0001 2009 0008 1634 0003

(w tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko uczestnika, rok urodzenia)

 

– w terminie do 31.07 – 40 zł,

– w terminie 1.08 – 09.09 – 50 zł,

– Po terminie 9.09.2018 rejestracja będzie możliwa jedynie w dniu zawodów w biurze zawodów pod warunkiem nie osiągniecia limitu startujących (300 osób) – 60 zł.

 

– za termin zgłoszenia uważa się dzień wpłaty wpisowego na konto organizatora – z opłaty zwolnieni są zawodnicy urodzeni w roku 1949 i starsi oraz reprezentanci Gminy Płoty.

 

X. Kategorie wiekowe:

l) mężczyźni:                                         2) kobiety:

16-19 lat

20-29 lat                                               16-29 lat

30-39 lat                                               30-39 lat

40-49 lat                                               40-49 lat

50-59 lat                                               50 i wyżej

60-69 lat

70 i wyżej

 

XI. Nagrody:

 • W klasyfikacji OPEN Kobiet i mężczyzn miejsca I-X

 

Sztachetka, nagroda pieniężna

Im – 400 zł

IIm – 300 zł

IIIm – 200 zł

IVm – 160 zł

Vm – 150 zł

VIm – 140 zł

VIIm – 130 zł

VIIIm –120 zł

IXm – 110 zł

Xm – 100 zł

 

– Nagrody nie zostaną przyznane w przypadku pozytywnego wyniku w czasie kontroli antydopingowej, która może zostać przeprowadzona wśród pierwszej dziesiątki (kobiet i mężczyzn):

 

·         w kat. wiekowych i w klasyfikacji zawodników niepełnosprawnych:

– za miejsca I-III:  puchar, „sztachetkowa” pamiątka, nagroda rzeczowa

 

·         w mistrzostwach Gminy Płoty

– za miejsca I-V: Sztachetka, „sztachetkowa” pamiątka, nagroda rzeczowa

 

·         w mistrzostwach Służb Mundurowych (wojsko, policja, straż pożarna, służby i straże)

– za miejsca I-III: puchar, nagroda rzeczowa

 

·         w kat. Najliczniejszy klub (obowiązuje identyczna pisownia klubu podczas zgłoszeń) za miejsce I: statuetka, nagroda rzeczowa

 

·         najstarszy uczestnik biegu: Sztachetka, nagroda rzeczowa

 

·         zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie będą nagrodzeni w kategorii wiekowej

 

·          każdy uczestnik biegu otrzyma na mecie:

–  medal,  „sztachetkową” pamiątkę z logo biegu, suplementy dla sportowców firmy AktivonSport oraz bon na posiłek

 

·          wśród wszystkich, którzy ukończą bieg główny – losowanie atrakcyjnych nagród

 

XII. Biegi młodzieżowe – od godz. 11.00

Start / Meta: ul. Piastowa / ul. Jedności Narodowej.

      – kategorie :

¨ przedszkolaki (2012 i młodsi) – dystans ok. 100 m,

¨ klasy I – II (2011 – 2010) – dystans ok. 400 m,

¨ klasy III-IV (2009 – 2008) – dystans ok. 500 m,

¨ klasy V-VI (2007 – 2006) – dystans ok. 800 m,

¨ klasa VII + VIII + III gimnazjum (2003 – 2005) – dystans ok. 1050 m,

¨ liceum (1999 – 2002) – dystans ok. 1050 m,

 

– prawo startu mają chętni bez przeciwwskazań zdrowotnych, posiadający legitymację szkolną i pozwolenie rodziców na udział w zawodach,

 

– w biegach startują osobno dziewczęta i chłopcy,

 

– zawodnicy startują z karteczką startową (imię i nazwisko, rok urodzenia, szkoła/klub/miejscowość) którą należy oddać sędziom na mecie,

 

 biegi przedszkolaków – bez klasyfikacji !  Wszyscy uczestnicy biegu przedszkolaków otrzymają dyplom oraz słodki upominek !

 

– w pozostałych kategoriach:

¨ za miejsca I – III: statuetka, dyplom, nagroda rzeczowa.

 

XIII. Postanowienia końcowe:     

–          koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy a koszty uczestnictwa – zawodnicy,

–          opiekę medyczną podczas biegu zapewnia organizator,

–          zawodnicy muszą zapoznać się z regulaminem, ubezpieczają się we własnym zakresie oraz startują na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyk wynikających z charakteru imprezy,

–          zdjęcia, zapis video, itp. wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych biegu,

–          zgłoszenie do biegów i opłacenie startowego jest równoznaczne z przyjęciem, zaakceptowaniem i przestrzeganiem zapisów regulaminu,

–          ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów,

–          w sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator.

 

Informacji udzielają:

– Wojciech Halkiw tel. 502 351 185; email: ostatniwiking8@gmail.com

– Łukasz Przybysz tel. 889 613 393; email: sport-time@o2.pl